Air Cooled Condenser (ACC)

کندانسورهای خنک کننده هوا (ACC)، در دو نوع چند ردیفه و تک ردیفه که بیشتر در نیروگاه‌ها، LNG و GTL یا نیروگاه‌های مشابه نصب می‌شوند، طراحی و تولید می‌شوند. ACC شامل سلول‌هایی است که در ردیف‌های موازی قرار گرفته‌اند. دسته های لوله پره روی عرشه فن چیده شده اند. جریان هوا از طریق بسته های مبدل حرارتی توسط فن های دمنده حاصل می شود. ACC معمولاً شامل ساختار پشتیبان فولاد/بتن، مجرای بخار از خروجی توربین به بسته‌های مبدل حرارتی، بسته‌های لوله پره، واحدهای فن، مخزن میعانات، پمپ‌های میعانات و تخلیه، سیستم تخلیه، لوله‌ها و ابزار دقیق است.