مبدل های حرارتی پوسته و لوله در پیکربندی های مختلف احتمالاً رایج ترین و متداول ترین پیکربندی مبدل حرارتی پایه در صنایع فرآیندی هستند. یک مبدل حرارتی پوسته و لوله (STHE)  نسبت نسبتاً زیادی از سطح انتقال حرارت به حجم و وزن را به شکلی فراهم می‌کند که ساخت آن در طیف وسیعی از اندازه‌ها نسبتاً آسان است، در حالی که از نظر مکانیکی به اندازه کافی ناهموار است تا بتواند در برابر فشارهای معمولی ساخت مغازه، حمل و نقل و نصب در میدان مقاومت کند.